กระเบื้องยางลายไม้ แบบ SPC MC-AJWD (คลิกล็อค) หนา 4.5 มิล

กระเบื้องยางลายไม้ แบบ SPC MC-AJWD (คลิกล็อค) หนา 4.5 มิล