กระเบื้องยาง (แบบม้วน) MC-TL

กระเบื้องยาง (แบบม้วน) MC-TL