กระเบื้องยางพรมถัก แบบม้วน MC-O-TL01401

กระเบื้องยางพรมถัก แบบม้วน MC-O-TL01401