กระเบื้องยางกันแบคทีเรีย ลายหิน MC-TWL หนา 2.5 มิล

กระเบื้องยางกันแบคทีเรีย ลายหิน MC-TWL หนา 2.5 มิล