กระเบื้องยางลายหิน MC-DVS หนา 3 มิล

กระเบื้องยางลายหิน MC-DVS หนา 3 มิล