กระเบื้องยางลายหินแกรนิตโต้ MC-S-639M

กระเบื้องยางลายหินแกรนิตโต้ MC-S-639M