กระเบื้องยางลายหินแกรนิตโต้ MC-S-638M

กระเบื้องยางลายหินแกรนิตโต้ MC-S-638M