กระเบื้องยางลายหินแกรนิตโต้ MC-S-636M

กระเบื้องยางลายหินแกรนิตโต้ MC-S-636M