กระเบื้องยางลายหินแกรนิตโต้ MC-S-635M

กระเบื้องยางลายหินแกรนิตโต้ MC-S-635M