กระเบื้องยางลายหิน อ่อน MC-S-672M

กระเบื้องยางลายหิน อ่อน MC-S-672M