กระเบื้องยางลายหินอ่อน MC-S-547M

กระเบื้องยางลายหินอ่อน MC-S-547M