กระเบื้องยางลายหินอ่อน MC-S-524M

กระเบื้องยางลายหินอ่อน MC-S-524M