กระเบื้องยางลายหินอ่อน MC-S-523M

กระเบื้องยางลายหินอ่อน MC-S-523M