กระเบื้องยางลายหินอ่อน MC-S-522M

กระเบื้องยางลายหินอ่อน MC-S-522M