กระเบื้องยาง ยับยั้งแบคทีเรีย ลายหิน MC-AT-412

กระเบื้องยาง ยับยั้งแบคทีเรีย ลายหิน MC-AT-412