กระเบื้องยาง ยับยั้งแบคทีเรีย ลายหิน MC-AT-410

กระเบื้องยาง ยับยั้งแบคทีเรีย ลายหิน MC-AT-410