กระเบื้องยาง ยับยั้งแบคทีเรีย ลายหิน MC-AT-409

กระเบื้องยาง ยับยั้งแบคทีเรีย ลายหิน MC-AT-409