กระเบื้องยาง ยับยั้งแบคทีเรีย ลายหิน MC-AT-407

กระเบื้องยาง ยับยั้งแบคทีเรีย ลายหิน MC-AT-407