กระเบื้องยาง ยับยั้งแบคทีเรีย ลายหิน MC-AT-404

กระเบื้องยาง ยับยั้งแบคทีเรีย ลายหิน MC-AT-404