กระเบื้องยาง ยับยั้งแบคทีเรีย ลายหิน MC-AT-403

กระเบื้องยาง ยับยั้งแบคทีเรีย ลายหิน MC-AT-403