กระเบื้องยาง ยับยั้งแบคทีเรีย ลายหิน MC-AT-402

กระเบื้องยาง ยับยั้งแบคทีเรีย ลายหิน MC-AT-402