กระเบื้องยาง ยับยั้งแบคทีเรีย ลายหิน MC-AT-401

กระเบื้องยาง ยับยั้งแบคทีเรีย ลายหิน MC-AT-401