กระเบื้องยาง ยับยั้งแบคทีเรีย ลายหิน MC-AT หนา 2 มิล

กระเบื้องยาง ยับยั้งแบคทีเรีย ลายหิน MC-AT หนา 2 มิล