กระเบื้องยางลายไม้ ผิวนูน MC-DVW6022–GAIN-PARQUET หนา 3 มิล

กระเบื้องยางลายไม้ ผิวนูน MC-DVW6022–GAIN-PARQUET หนา 3 มิล