ตัวจบฉาก ฉากไม้เทียม 45x45

ตัวจบฉาก ฉากไม้เทียม 45×45