ตัวจบฉาก ฉากไม้เทียม 45x45 สีโอ๊คแดง

ตัวจบฉาก ฉากไม้เทียม 45×45 สีโอ๊คแดง