ไม้ระแนง WPC แบบกลวง 100x25

ไม้ระแนง WPC แบบกลวง 100×25