ไม้ระแนง ระแนงไม้เทียม แบบกลวง 50x50

ไม้ระแนง ระแนงไม้เทียม แบบกลวง 50×50