ไม้ระแนง WPC แบบตัน 70x11

ไม้ระแนง WPC แบบตัน 70×11