ไม้ระแนง ระแนงไม้เทียม แบบตัน 50x25

ไม้ระแนง ระแนงไม้เทียม แบบตัน 50×25