ไม้พื้น ไม้เทียม แบบรูกลวง 150x25 สีโอ๊คแดง

ไม้พื้น ไม้เทียม แบบรูกลวง 150×25 สีโอ๊คแดง