พื้นไม้ WPC แบบรูกลวง 146x23 สีโอ๊คแดง

พื้นไม้ WPC แบบรูกลวง 146×23 สีโอ๊คแดง