ไม้พื้น พื้นไม้เทียม แบบตัน ลายไม้ร่องลึกร่องเล็ก 140x20

ไม้พื้น พื้นไม้เทียม แบบตัน ลายไม้ร่องลึกร่องเล็ก 140×20