กระเบื้องยางกันไฟฟ้าสถิตย์ แบบม้วน MC-AUL-6004 หนา 2 มิล

กระเบื้องยางกันไฟฟ้าสถิตย์ แบบม้วน MC-AUL-6004 หนา 2 มิล