อลูมิเนียมคอมโพสิต MC-SA หนา 4 มิล

อลูมิเนียมคอมโพสิต MC-SA หนา 4 มิล