กระเบื้องลายหินอ่อน MC-S-953

กระเบื้องลายหินอ่อน MC-S-953