กระเบื้องลายหินอ่อน MC-S-952

กระเบื้องลายหินอ่อน MC-S-952