กระเบื้องลายหินอ่อน MC-R-964

กระเบื้องลายหินอ่อน MC-R-964