กระเบื้องลายหินอ่อน MC-R-963

กระเบื้องลายหินอ่อน MC-R-963