กระเบื้องลายหินอ่อน MC-R-962

กระเบื้องลายหินอ่อน MC-R-962