กระเบื้องลายหินอ่อน MC-M-980

กระเบื้องลายหินอ่อน MC-M-980