กระเบื้องลายหินอ่อน MC-M-945

กระเบื้องลายหินอ่อน MC-M-945