กระเบื้องลายหินอ่อน MC-M-942

กระเบื้องลายหินอ่อน MC-M-942