กระเบื้องลายหินอ่อน MC-M-928

กระเบื้องลายหินอ่อน MC-M-928