กระเบื้องลายหินอ่อน MC-M-927

กระเบื้องลายหินอ่อน MC-M-927