กระเบื้องลายหินอ่อน MC-G-972

กระเบื้องลายหินอ่อน MC-G-972