กระเบื้องลายหินอ่อน MC-G-971

กระเบื้องลายหินอ่อน MC-G-971