กระเบื้องลายหินอ่อน MC-G-970

กระเบื้องลายหินอ่อน MC-G-970