กระเบื้องยางลายหินอ่อน SP-9023-SM

กระเบื้องยางลายหินอ่อน SP-9023-SM