กระเบื้องยางลายหินอ่อน MC-SP-9022-ST

กระเบื้องยางลายหินอ่อน MC-SP-9022-ST